Dades del lloc web

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: BOTÀNIC JARDINERS, S.L. NIF: B65315293

Domicili: Masia La Corona, s/n. 08189 Sant Quirze Safaja (Barcelona)

Correu electrònic: info@botanicjardiners.com

Condicions d’ús

Objecte

La present pàgina ha estat creada per Botànic Jardiners, S.L. per informar i oferir al públic els seus serveis. Botànic Jardiners, S.L. es reserva el dret a realitzar quants canvis cregui convenients sobre la mateixa.
Accés i ús dels continguts

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta Web d’acord amb l’establert en la legislació vigent, abstenint-se d’utilitzar la pàgina Web per a activitats contràries a les lleis, a la moral, o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

Els enllaços que conté la pàgina Web poden conduir a l’usuari a altres llocs Web gestionats per tercers. Botànic Jardiners, S.L. no respon dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs.
Propietat intel·lectual i marques

Els drets de propietat intel•lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina Web, disseny gràfic i codi font en llenguatge HTML o JavaScript, són titularitat de Botànic Jardiners, S.L. Les imatges són propietat d’Albergrass i Botànic Jardiners.

Queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc Web, així com del seu disseny.

Jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina Web de Botànic Jardiners, S.L. serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Protecció de dades

a) Informació

La informació rebuda per Botànic Jardiners, S.L. a través de la seva pàgina Web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

Als efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem l’usuari de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal que responen a la finalitat de gestionar les consultes i suggeriments formulats pels usuaris. Botànic Jardiners, S.L. podrà utilitzar la informació rebuda per mantenir informats els usuaris sobre nous serveis, ofertes i notícies.

La responsabilitat dels fitxers és de Botànic Jardiners, S.L.
b) Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Botànic Jardiners, S.L., destinatari de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als usuaris l’exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Tals drets podran ser exercitats per l’usuari mitjançant sol•licitud dirigida a la següent adreça electrònica: info@botanicjardiners.com

Si no rebem cap e-mail per la seva part, la seva adreça electrònica seguirà en la nostra base de dades, entenent-se que accepta la recepció de futurs correus electrònics.