NETEJA NORMAL

Durant els mesos més secs, la pols pot dipositar-se sobre la gespa, pel que és convenient rentar-lo uns minuts amb una mànega. Això ens permetrà mantenir la gespa amb tot el seu color i sempre brillant …

FULLES

Les fulles dels arbres poden ser retirades amb un senzill rascle, preferiblement de plàstic. Davant la proximitat de tanques, arbusts o arbres és recomanable estendre un plàstic durant la poda per minimitzar la caiguda de restes vegetals.

VERTICALITAT I VOLUM

Amb el temps i l’ús de la gespa pot perdre verticalitat i volum. El raspallat mitjançant un raspall de bri llarga retornarà la gespa el seu aspecte original. En condicions normals serà suficient que faci la raspallada una vegada cada tres mesos. Naturalment la freqüència d’aquesta operació depèn de l’ús a què se sotmeti la gespa.

ANIMALS DOMÈSTICS

Si vostè té mascotes sabrà que l’orina i els excrements dels animals perjudiquen seriosament la gespa natural. Ara pot estar més tranquil perquè en el cas que els seus animals orinin o defequin a la seva gespa artificial seves restes es poden netejar amb lleixiu diluït, sabons, detergents sintètics i / o líquids. Sempre que aquests productes estiguin lliures d’agents abrasius no danyaran el producte.

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

La gespa artificial porta uns additius retardants del foc que, juntament amb la sorra de sílice, fan que sigui auto extingible (si es produeix un vessament d’algun material combustible i s’incendia, el foc no s’estendrà més enllà d’on s’hagi vessat aquest material). A més, tampoc genera fum tòxic. Naturalment, s’ha d’anar amb compte de no deixar caure material incandescent sobre la gespa, ja que el podria fer malbé.

APARICIÓ D’ALGUES O MOLSA

És molt poc probable, però podria donar el cas que apareguessin algues o molsa sobre la gespa artificial quan la seva instal·lació es realitza en zones molt humides i molt poc exposades a la llum del sol. Si aquest fos el cas, bastarà ruixar la gespa amb algun producte anti algues o anti herbes (per la molsa) diluït en aigua.