Per què utilitzar gespa artificial?

Per moltes raons, entre les quals destaquen el menor cost de manteniment, el menor consum d’aigua i la menor dedicació de temps a la seva cura. D’altra banda, pel seu sempre extraordinari aspecte i la seva semblança amb la gespa natural.

On es pot instal·lar?

S’instal·la sobre qualsevol superfície, terra, rajola, asfalt, formigó etc.

Cal regat periòdicament la gespa artificial?

No, naturalment un dels avantatges de la gespa artificial és que estalvia un bé tan escàs com l’aigua.

Com es neteja la gespa artificial?

Per eliminar la pols o la brutícia que pot aparèixer sobre la gespa artificial, s’aconsella regar durant un curt espai de temps. Si cauen fulles sobre la seva gespa artificial es procedeix com amb qualsevol altre jardí, passant el rasclet per recollir-les. Millor si és amb un rasclet de plàstic.

En ser artificial, la gespa es pot cremar?

No, la gespa és ignífug. És a dir, ni crema ni genera flama. Naturalment si cau alguna cosa incandescent es cremarà aquesta petita zona, però ni s’estendrà ni generarà fum tòxic, i es pot reparar.