jardineriaecologica

JARDINERIA PROFESSIONAL ECOLÒGICA.

Solucions per al seu jardí amb baixos costos energètics, de reg i de manteniment.

ENJARDINAT DE TERRASSES

Instal·lem jardineres de tot tipus amb regs automatitzats en terrasses i balcons.

Terrazas

DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE JARDINS

Dissenyem i construïm tot tipus de jardins, donant la millor solució en cada cas. Desenvolupem projectes complets per a la seva posterior execució. Assessorem tant en obra nova com en reformes.

PODA DE GRANS EXEMPLARS

Podem o tallem tot tipus d’arbres que per la seva situació requereixin un treball especial, eliminant riscos de trencament d’altres elements.